Vår organisation.

I centrum för all verksamhet står barnet. Barnet är vår ”boss” (lila prick).

Riksförbundet.

Förbundet består av funktionerna: årsmöte, styrelse, revisor och valberedning (svart) samt en stab för innovation, påverkan och förvaltning (grå). Förbundet fungerar som en paraplyorganisation för landets skolföreningar (grön) och intresseföreningar (brun). Årsmötet (svart) är förbundets högsta beslutande organ.

Staben kan bestå av operativa medlemmar, rådgivande medlemmar och riksförbundets stödmedlemmar samt tjänstepersonal.

Riksförbundet, skolföreningarna och intresseföreningar är oberoende, juridiska enheter. De lyder under olika stadgar, men är underställda samma etiska och moraliska principer med ugglan som gemensamt figurmärke.

Vårt uppdrag är att vara barnets talesperson i frågor som rör miljön i skolan och i hemmen. Kort sagt, förbereda barnet för ett fullvärdigt liv som vuxen.

Riksförbundets stadgar.

Riksförbundet finns idag representerat i dessa nätverk:

Skolförening.

Föreningen verkar på licens från Riksförbundet och består av vårdnadshavare och stödmedlemmar som är knutna till en enskild skola. Föreningen är en egen juridisk enhet med lokalt säte, som drivs med eget budget- och resultatansvar, med skolföreningens årsmöte som högsta beslutande organ. Uppdraget är att behandla frågor som rör den egna skolan.

Stadgar för skolföreningar.

Starta skolförening.

Intresseförening.

Föreningen verkar på licens från Riksförbundet och består av en koalition runt en speciell åsikt eller betydelsefull fråga av stort samhällsintresse. Föreningen är en egen juridisk enhet och drivs med eget budget- och resultatansvar, med årsmötet som högsta beslutande organ. Uppdraget är att samla kunskap och driva opinion i aktuella, brännande skolfrågor.

Stadgar regleras när föreningen har fattat beslut om styrelsen ska utses på: 
a) vilja och engagemang, eller
b) meriter och erfarenheter.