Pågående projekt. 

Den nya, ”flippade” skolan

Den nya, ”flippade” skolan är en digital lärplattform. Vi kallar den Flippen, kort och gott. Den låter varje elev studera på ett smartare och effektivare sätt, utifrån sina individuella förutsättningar. Läs mer. 

Hem & Skolas rättvisa läxhjälp

En digital läxhjälp för alla elever i alla åldrar. Den är flexibel, effektiv, men framförallt gratis och därmed rättvis! En läxhjälpslösning som anpassar sig till eleverna, istället för tvärtom. Läs mer. 

I'm OK. You're OK. OK?

Vad innebär det att vara en ”okej” person? Hem & Skolas respektavtal har kommit till för att ge barn och unga en sund värdegrund att stå på i livet. Avtalet upprättas mellan klassföreståndaren, eleven och elevens förälder (eller annan företrädare) som sedan signeras. På så sätt får vi barn att redan i ung ålder förstå att man måste ge respekt för att respekt. Läs mer.

Hem & Skolas Liaplats

En digital matchningstjänst för arbetsgivare och YH-skolestudenter – och samtidigt – ett administrativt system för landets YH-skolor. Läs mer.